Skip Navigation

Можете да намерите номера на Вашия кредит във всеки имейл, писмо или извлечение което сме Ви изпратили.

Номерът е комбинация от рождената дата на Кредитополучателя и четири букви, например 013177VOTE. Винаги попълвайте точно номера, за да не направите плащане по чужд кредит.