Skip Navigation

Често задавани въпроси

Как работи РАПИДА?

Получаването на кредит от Рапида е бързо и лесно!

Първата стъпка е да попълните и подпишете онлайн заявлението за кредит, което отнема само 5 минути. След като го получим, ние изпращаме линк, който Вие препращате към избрания Поръчител, за да може да попълни и подпише своята част от заявлението за кандидатстване. В случай, че Поръчителят е до Вас, той може директно да попълни неговата част от заявлението. Не е необходимо да отваряте получения линк.

Освен това, Вие и Поръчителят трябва да попълните кратка информация относно месечните си приходи и разходи. Това ни помага да се уверим, че и двамата ще бъдете в състояние да изплащате вноските по кредита.

Втората стъпка е кратък телефонен разговор с Вас и Поръчителя, за да потвърдим детайлите и да се уверим, че разбирате задълженията, които поемате. Ние се стараем да предоставим кредита възможно най-бързо. Парите се превеждат по сметката на Поръчителя, който ги предава на Кредитополучателя.

Какви са изискванията към Кредитополучателя?

Ние в Рапида не Ви преценяваме според кредитната Ви история.

За да получите кредит от нас трябва: да сте на възраст между 18 и 75 години, с местожителство и постоянно пребиваване в Република България; да можете без притеснения да си позволите вноските по кредита. Също така ще Ви е нужен приятел или роднина, който Ви се доверява и би станал Ваш Поръчител.

Как се попълва частта от заявлението предназначена за Поръчителя?

След попълването на частта от заявлението за кандидатстване предназначена за Кредитополучателя , ние изпращаме линк, който следва да бъде изпратен на Поръчителя. Там Поръчителят трябва да попълни основни данни за себе си.

Като част от проверката преди отпускането на кредита, ние трябва да се уверим, че Поръчителят е финансово стабилен и не е имал никакви проблеми при изплащане на задълженията си в миналото.

Също така ще разговаряме по телефона с Поръчителя, за да се убедим, че той разбира своите задължения и е в състояние да покрива месечните вноски, ако Кредитополучателят не може да ги плаща.

Мога ли да получа кредит без Поръчител?

Рапида не отпуска кредити без Поръчител. Всички наши клиенти имат Поръчител. Поръчителят е силно доказателство, че някой Ви има доверие и че ние също можем да Ви вярваме, без значение от кредитната Ви история.

За колко време ще получа кредита си?

Ние правим всичко по силите си, за да Ви отпуснем желания кредит възможно най-бързо. Повечето кредити се отпускат в рамките на 48 часа. Стремим се да преведем кредита в рамките на 24 часа от одобряването на Поръчителя. Ако Вие и Вашият Поръчител попълните заявлението за кандидатстване онлайн и всички проверки минат без проблем, то парите могат да пристигнат при Вас много по-бързо. След като Поръчителят Ви подпише споразумението онлайн, ще му се обадим за потвърждаване на данните му. Ще позвъним и на Вас, за да финализираме процеса на кандидатстване. Колкото по-бързо се случи това, толкова по-скоро ще получите парите. Ще Ви държим постоянно информирани дали сте одобрени и кога ще получите кредита.

Някои ситуации, които биха могли да забавят кандидатстването Ви:

  1. Ако не можем да се свържем с Вашия Поръчител.
  2. Ако Поръчителят се забави с предоставянето на документи, свързани с недвижимото му имущество, когато такива са необходими.
  3. Ако сте кандидатствали за кредит по време на национален празник или уикенд, ние ще обработим заявката Ви веднага щом сме отново в офиса.
  4. Ако имаме нужда от допълнителна информация, например: проверка на документа за самоличност или различно банково извлечение.

Ако пропусна месечна вноска, в какъв срок ще информирате Поръчителя?

Ако не направите плащане на падежа (уговорената дата за вноската), ние незабавно ще се свържем с Вас и Поръчителя. Задължени сме да информираме Поръчителя, веднага щом плащането е пропуснато, защото той/тя носи същата отговорност за навременни плащания както Кредитополучателя.

Защо кредитът се превежда по сметката на Поръчителя?

След като кредитът бъде одобрен, парите се превеждат по сметката на Поръчителя, за да се предотврати потенциална измама и за да потвърдим, че Поръчителят е наясно със своите задължения. Поръчителят превежда парите на Кредитополучателя чрез банков трансфер, банков чек или в брой.

Кой може да стане Поръчител?

Поръчител може да стане всеки, който познава добре Кредитополучателя и вярва, че той е в състояние да изплаща кредита навреме. Поръчител може да стане лице на възраст между 25 и 64 години. Поръчителят трябва да има активна банкова сметка, да си плаща сметките и да може да си позволи месечните вноски по кредита. Поръчителят трябва да е собственик или съсобственик на имот, защото според нас те са по-стабилни финансово. В случай че Поръчителят има кредити, той НЕ трябва да има закъснения по тях.

Какви са отговорностите на Поръчителя?

Ако Кредитополучателят , по каквато и да е причина, реши да не извърши месечното плащане, Поръчителят е задължен незабавно да плати просрочената сума. В случай, че Кредитополучателят не може да плаща или почине, Поръчителят ще бъде изцяло отговорен за плащането на месечните вноски, докато кредитът бъде погасен.

Докато обмисляте дали да станете Поръчител, ние Ви съветваме да си отговорите на следните въпроси:

  • Вярвате ли, че Кредитополучателят е в състояние да плаща месечните вноски навреме?
  • Можете ли да си позволите месечните вноски по кредита?
  • Готов ли сте да правите плащанията вместо Кредитополучателя, ако той спре да изпълнява задълженията си по договора за кредит?